درمان با ویتامینها و مواد معدنی

سدیم
فسفر و کلسیم
مولیبدن و نیاسین
ید و سلنیوم
مواد معدنی کمیاب
مس
ویتامین E
ویتامین K و کوبالت
ویتامین D
ویتامین C
ویتامین B12
ویتامین B6
ویتامین A
با مواد مغذی ضد ایدز آشنا شوید
درمان ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)
1 2 8