سدیم

سدیم مقدار نیاز روزانه: 2400 میلی گرم منابع خوب غذایی: پنیرها؛ اغلب گوشت ها؛ سوپ های کنسرو شده؛ سبزی های کنسرو شده؛ غذاهای حاضری؛ سخت پوستان دریایی؛ کنسروهای تن؛ غلات؛ نان ها؛ گوشت های پخته شده؛ سس های سالاد؛ چیپس…

مواد معدنی قوی (قسمت اول)

مواد معدنی عناصر و موادی هستند که تنها از یک اتم تشکیل شده­اند. این مواد غیر ارگانیک هستند (یعنی حاوی اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن که در تمام اجزای ارگانیک – از جمله ویتامین ها – یافت می­شود، نیستند).…