سدیم

سدیم مقدار نیاز روزانه: 2400 میلی گرم منابع خوب غذایی: پنیرها؛ اغلب گوشت ها؛ سوپ های کنسرو شده؛ سبزی های کنسرو شده؛ غذاهای حاضری؛ سخت پوستان دریایی؛ کنسروهای تن؛ غلات؛ نان ها؛ گوشت های پخته شده؛ سس های سالاد؛ چیپس…

پتاسیم

پتاسیم مقدار نیز روزانه: 3500 میلی گرم اگر میمون ها آن قدر که در تلویزیون نشان داده میشود در طبیعت هم موز می خوردند، هرگز هیچ کدام از آنها مبتلا به افزایش فشار خون نمی شدند. چرا که پتاسیم –به…